جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیدمش وز یاد بردم…

مهدی اخوان ثالث

ناگهان در کوچه دیدم
بی وفای خویش را
باز گم کردم ز شادی
دست و پای خویش را
گفته بودم بعد ازین
باید فراموشش کنم
دیدمش وز یاد بردم
گفته های خویش را

مهدی اخوان ثالث