جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست داشتن داشتنی هاست…

گابریل گارسیا مارکز

خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نیست …

بلکه دوست داشتن داشتنی هاست!
گابریل گارسیا مارکز