جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چون دارمش بی نیـازم_دلنوشته

چون دارمش بی نیـازم

 عارفی پرسید:دوست را

چــون دوستش داری؟نیازش داری!!!

یا که چون نیازش داری دوستش داری

گفتـــم:

چون دارمش بی نیـازم

تو می روی_هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

تو می روی
و دل ز دست می رود
مرو که با تو
هر چه هست می رود

شب غم تو نيز
بگذرد ولی …
درين ميان
دلی ز دست می رود …

هوشنگ ابتهاج

کنار تو که هستم_علیرضالک

علیرضالک

کنار تو که هستم
خودم نیستم !
موجودی نا شناخته ام
از سیاره ای گم شده
که از میان تمام افعال زمینی
تنها ” دوست داشتن ” را
یاد گرفته است !
کنار تو که هستم
تنها کاری که می توانم
“دوست داشتن” توست !

علیرضالک

همبازی_ اموزنده

همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم، که خوب می بازند!

همبازی هایمان را تا وقتی دوست داریم، که خوب می بازند!

دوست داشتن و داشتن دوست…

دوست داشتن

فرق است
بین دوست داشتن و داشتن دوست،
دوست داشتن لحظه ای ست
اما
داشتن دوست
استمرار لحظه های دوست داشتنی است.