جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه دوستي پاكي _ اموزنده

چه دوستي پاكي

چه دوستي پاكي دارند كفش ها ….

اگر يكي از آنها گم شود ،

ديگري محكوم به آوارگي ست….