جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اما من و تو دور از هم می پوسیم

حمید مصدق

اما من و تو
دور از هم می پوسیم
غمم از وحشت پوسیدن نیست
غمم از زیستن بی تو دراین لحظه پر دلهره است
دیگر از من تا خاک شدن راهی نیست

حمید مصدق