جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گفته های برتراند راسل

برتراند راسل

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم.
از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌ بود به فلسفه روی آوردم
و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست.”

برتراند راسل