جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیا _ اموزنده

مونیکا ویتی

 

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که 
زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است؛
دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدن شان خشنودند…

 مونیکا ویتی