جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیای بی داد گری است…

ژان پل سارتر

دنیای بی داد گری است؛
اگر بپذیری اش شریک جرم می شوی
و اگر بخواهی عوضش کنی جلاد می شوی…

ژان پل سارتر