جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنيارو بد ساختند – سختی زندگی

دنیای بد

دنيارو بد ساختند…
كسي كه تورو دوست داره تو دوستش نداري،
كسي كه تو دوستش داري اون دوست نداره،
اما كسي روكه تو دوستش داري و اون دوست داره
به رسم وايين زندگاني به هم نميرسند
و اين رنج زندگيست …!!!