جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرام خواهيم گرفت_ اموزنده

آرام خواهيم گرفت

عاقبت
همه‌ى ما
زير اين خاک
آرام خواهيم گرفت
ما
که روى آن
دمى به همديگر
مجال آرامش نداديم