جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در نگاه ات همهٔ مهربانی هاست_احمد شاملو

عشق

در نگاه ات، همهٔ مهربانی هاست قاصدی، که زندگی را خبر می دهد ،

و در سکوت ات همهٔ صداها فریادی که بودن را تجربه می کند…

احمد شاملو