جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جهانی برای تو_حسین پناهی

جهانی برای تو...

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،
چون من که آفریده ام از عشق
جهانی برای تو

حسین پناهی