جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اینکه نگاهم را می دزدم_عادل دانتیسم

عادل دانتیسم

اینکه نگاهم را می دزدم
اینکه حرفهایم را یکی در میان به زبان
می آورم

اینکه تا می گویید سلام با کمی فاصله و تردید
می گویم
سلام ! …
اینکه به وقتِ خداحافظی دستانم می لرزد
تقصیرِ کسی نیست …
مقصر دلِ من است که با هر سلامی
باورش شد که خداحافظی در میان نیست …
که تا کسی حالِ روزهایش را پرسید
برایِ لبخندِ لبانش گفت
عجیب خوب می گذرد بر من روز و ماه و سال …
آری این جا هیچ کس
مقصر نیست…. !
.
عادل دانتیسم

اتفاق خوب_ عاشقانه

اتفاق خوب

اتفاق های خـــوب
همیشه
“می افتند”
مثل مهر تو
که به دلم
” افتــــــاده “
میبینی حتی “افتادن” هم
فعل قشنگیست
وقتــــی
پای تـــو وسط باشد…

سکوت چشم هایم _عاشقانه

سکوت چشم هایم

 

اگرسکوت چشم هایم را
می شنیدی
من تمام
ترانه های عاشقانه جهان را
برایت می خواندم

عاشق تو می شود_ عاشقانه

عاشق تو می شود....

چنان در من حضور داری
که هرکس مرامی بیند
عاشق تو می شود….!!!