جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بايد دروغ بگويم_عاشقانه

دوست داشتن

بايد دروغ بگويم
دوستت ندارم
بايد دروغ بگويم
دوستت دارم
تو هيچ‌چيز را
به موقع نپرسيدی!

محبت آرزو کردم….

محبت

در شهری که مردمانش عصا از کور می دزدند..

من از خوش باوری آنجا محبت آرزو کردم..