جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_عاشقانه

دل نواز

من فقط ســــازِ تو ام،

تنها تو نوازشم کن…

تنها تو،

مرا بنواز

دولت خاموشی ها…

خواب

خواب رویای فراموشیهاست

خواب را دریابیم

که در آن دولت خاموشیهاست

دل تنگی _تنهایی

جاده

ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺩﺭﺱ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻼﮐﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ …
ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ