جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دردمند عشق را….

عاشقانه


دردمند عشق را

دارو به جز دیدار نیست…

امیر خسرو دهلوی

دردِ بی‌درمان‌شان را مرگ درمان می‌کند…

فریدون مشیری

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند
هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند
ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم
هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند
مثل مادر، عاشق از روز ازل حسرت‌کِش است
هرکسی او را به زخمی تازه مهمان می‌کند
اشک می‌فهمد غم ِ افتاده‌ای مثل مرا
چشم تو از این خیانت‌ها فراوان می‌کند
عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند
دردِ بی‌درمان‌شان را مرگ درمان می‌کند…

گذر زمان_عاشقانه ها

زمان

ساعت ها را عقب بردند
ما را جلو.
نیمه های امشب،
دو بار دوست ات خواهم داشت

رهایی

رویا

به حرف های مردم کاری نداشته باش…
به زیباییت ادامه بده
میان خیال های شبانه ام…

کامران رسول زاده