جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق که به ثانیه شمردن نیست…

عشق که به ثانیه شمردن نیست

عشق که به ثانیه شمردن نیست،
چنگ زدن به هر فرصت است…

شهریار وقفی پور