جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قرار نیست – دل نوشته

قرار نیست

قرار نیست…
من بنویسم و تو بخونی!
حتی قرار نیست…
بفهمی که من به خاطر تو نوشتم!
فقط …
قراره دلم آروم بگیره,
که نمیگیره …….