جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نباید خود را از دنیا جدا کرد…

آلبر کامو

نباید خود را از دنیا جدا کرد
اگر زندگی‌ مان در نور خورشید بگذرد ، حرامش نکرده‌ ایم
همه‌ ی تلاش من در هر موقعیتی ، در هر بدبختی ، در هر سرخوردگی ،
از نو برقرار کردن رابطه‌ هاست
و حتی در این غم خویش چه عطشی برای دوست داشتن دارم ،
و چه نشئه ای از نظر کردن به تپه‌ ای در تاریکی شب به من دست می‌ دهد.

 آلبر کامو

نه گفتن_ عکس نوشته

عکس نوشته

تو با من چه کردی _عکس نوشته

صایب تبریزی

صادقانه ترین تعریف و تمجید_عکس نوشته

عاشقانه

دستت را به من بده عشقم تا بگیرم

دستت را به من بده عشقم تا بگیرم

دستت را به من بده عشقم
تا بگیرم
نبض اضطرابت را
تا آرام کنم
پریشانی احوالت را…

با من باش
و
فراموش کن
غم از دست دادن دیروزت را…

آینده دستان من و توست
وقتی در هم گره خورده اند…