جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردها هم ميتوانند فرشته باشند…

گاهى از پيله ى خوابهايم بيرون بيا..!، بگذار تو را به همه ى زنهاى دنيا نشان بدهم، و ثابت كنم كه مردها هم ميتوانند فرشته باشند... آرزو پارسى

مردها هم ميتوانند فرشته باشند…

من ،مردى را ميشناسم
كه كفِ زلالِ قلبش ،
در عمقِ چشمانش پيداست..

مردى با نگاهى پر از آيينه…!
دستهايى شبيه پرواز..
و آغوشش، اقيانوس آرامِ مهر،

مردى كه ، بوسه هايش با اجازه
و نوازشهايش، نسيم وار، از
كنارِ گيسوانم ميگذرد..

من مردى را ميشناسم
كه مالك قلبم نيست!
فرمانرواى افكارم نيست!
كه ،
هم خانه ايست در دلم..
و هم باوريست ، بى آلايش…

مردِ رويايىِ من،

گاهى از پيله ى خوابهايم بيرون بيا..!،
بگذار تو را به همه ى زنهاى دنيا
نشان بدهم،
و ثابت كنم كه مردها هم ميتوانند
فرشته باشند…

آرزو پارسى