جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چقدر شوم است…

چقدر شوم است

چقدر شوم است
لحظه ای که
بعد از سال ها به مقصد برسی!
آن وقت ببینی
راهی که آمدی اشتباه بوده…
بعد از آن
تو می مانی و یک عمر تنهایی
و بی اعتمادی به تمام راه های دنیا…

پشت خنده ساده من چه پیچیده گی تلخی کز کرده

پشت خنده ساده من چه پیچیده گی تلخی کز کرده

گاهی فکر کن
پشت خنده ساده من
چه پیچیده گی تلخی کز کرده

گاهی فکر کن
پشت نگاه آرام من
دریا چه تلاطمی دارد

گاهی فکر کن
چشم های بسته
هنوز می بینند

گاهی فکر کن
لب های بسته
فقط خسته اند . . . خسته !!

کمک کن چمدانش را ببندد

کمک کن چمدانش را ببندد

وقتی کسی زیاد از رفتن حرف می‌زند
قبلا رفته است
فقط می خواهد مطمئن شود
چیزی از او در تو جا نمانده
کمک کن چمدانش را ببندد
چترش را به او پس بده
لبخندش را
آوازهایش را
همینطور سایه اش را
که گاه و بیگاه از پشت پنجره ات گذشته بود .

ناگهان دلت می‌گیرد_ژوان هریس

ژوان هریس

ناگهان دلت می‌گیرد
از فاصله بین آنچه می‌خواستی
و آنچه که هستی …

ژوان هریس