جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برف ِ نو، برف ِ نو، سلام، سلام!

برف

برف ِ نو، برف ِ نو، سلام، سلام!
بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام.
پاکی آوردی 

ای امید  سپید!
همه آلوده‌گی‌ست این ایام.