جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آنقدر مدارا کرده‌ام _سیمین دانشور

سیمین دانشور

آنقدر مدارا کرده‌ام
که دیگر مدارا عادتم شد
وقتی خیلی نرم شدی
همه تو را خم می‌کنند …

سیمین دانشور

پند اموز _ ابو علی سینا

ابو علی سینا

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنند
خدا جز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده.

 ابو علی سینا