جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یعنی‌ خداحافظ…

نیکی‌ فیروزکوهی

دستش را می‌‌برد بالا
یعنی‌ خداحافظ
دستم را می گذارم روی سینه ام
هزار اسبِ وحشی زیرِ پیراهنم
با یک دکمه آزاد می‌‌شوند
یعنی‌ … خداحافظ

نیکی‌ فیروزکوهی

لذت بردن از زمان اکنون را ، والاترین هدف زندگی قرار دهیم

آرتور شوپنهاور

برترین خرد آن است که

لذت بردن از زمان اکنون را ، والاترین هدف زندگی قرار دهیم

زیرا این تنها واقعیتی است که وجود دارد

و مابقی چیزی نیست جز بازی های فکر …

ولی می شود آن را بزرگ ترین بی خردی هم نامید !

زیرا آنچه تنها برای یک لحظه هست

و بعد همچون رویایی ناپدید می شود

هرگز به کوششی جانفرسا نمی ارزد …

آرتور شوپنهاور