جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حرف دل_ عشقانه ها

وقتے دلم به سمت تو مایل نمےشود
باید بگویم اسم دلم، دل نمےشود
دیوانه‌ام بخوان که به عقلم نیاورند
دیوانه‌ی تو است که عاقل نمےشود
تکلیف پای عابران چیست؟ آیه‌ای
از آسمان فاصله نازل نمےشود
خط مےزنم غبار هوا را که بنگرم
آیا کسے ز پنجره داخل نمےشود؟
مےخواستم رها شوم از عاشقانه‌ها
دیدم که در نگاه تو حاصل نمےشود
تا نیستے تمام غزل‌ها معلق‌اند
این شعر مدتےست که کامل نمےشود …