جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ عاشقانه

جایی از خوابهایت با من قرار بگذار دستم به بیداریت نمیرسد..

جایی از خوابهایت با من قرار بگذار
دستم به بیداریت نمیرسد..

ايمان من به تو_عاشقانه

ايمان من به تو

ايمان من به تو
ايمان من به خاک است
ايمان من به رجعت هر شوکتي ست
که در تخريب بناي پوسيده ي اقتدار ديگران
نهفته است
تو
چون دستهاي من
چون انديشه هاي سوگوار اين روزهاي تلخ
و چون تمام يادها
از من جدا نخواهي شد

نادر ابراهيمي