جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قلب ، مهمانخانه نيست _نادر ابراهيمي

نادر ابراهيمي

قلب ، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند
دو سه ساعت يا دو سه روز توي آن بمانند و بعد بروند
قلب ، لانه‌ ي گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود
و در پاييز باد آن را با خودش ببرد
قلب ، راستش نمي دانم چيست ؟
اما اين را مي دانم که فقط جاي آدمهاي خيلي خيلي خوب است

نادر ابراهيمي