جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست واقعی کسی است…

پاییلو

دوست واقعی کسی است که موقع پیشامدهای خوب کنار آدم است.

کسی که کنار ما بالا و پایین می پرد و به خاطر موفقیت های ما شادی میکند.
پائلو كوئيلو