جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آنكه عشق می ورزد رنج می كشد…

بی نهايت عشق بورز، رنج بيهوده مكش ، خيلي مبارزه كن و هميشه پيروز باش

زندگی چهار مفهوم دارد : عشق ، رنج ، مبارزه و پيروزی
آنكه عشق می ورزد رنج می كشد
آنكه رنج می كشد مبارزه می كند
و آنكه مبارزه می كند پيروز می شود
بی نهايت عشق بورز، رنج بيهوده مكش ، خيلي مبارزه كن و هميشه پيروز باش …
اوریانا فالاچی

زمانی می رسد که بیاموزی…

زمانی می رسد که بیاموزی

زمانی می رسد که بیاموزی
نسبت به آنچه در دنیا می گذرد خودت قضاوت کنی
و شایعات دیگران را به حساب نیاوری …

 ادگار آلن پو

چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند….

نوام چامسکی

دیگر وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را آفریده است،
باید دید چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند!
 نوام چامسکی

هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است….

از داشتن عقیده ­ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش، زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیدۀ عموم بوده است. برتراند راسل

از داشتن عقیده ­ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش،

زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیدۀ عموم بوده است.
برتراند راسل

کسی که اشتیاق کافی برای ریسک کردن….

کسی که اشتیاق کافی برای ریسک کردن

کسی که اشتیاق کافی برای ریسک کردن نداشته باشد
هیچ کاری در زندگی از او ساخته نیست
 محمدعلی کلی