جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مان همه را به يکسان از پا می اندازد_هاروکی موراکامی

هاروکی موراکامی

زمان همه را به يکسان از پا می اندازد
مثل آن درشکه چی که به اسب پيرش آنقدر شلاق می زند تا در جاده بميرد
اما تازيانه ای که به ما می زنند ملايمت ترسناکی دارد،
فقط چند تايی از ما می فهميم که کتک خورده ايم .

..
هاروکی موراکامی

اسب ها _اموزنده

اسب ها ،

اسب ها ، درشكه ها را كشیده اند

ولی انعام را درشکه چی گرفته !

به چشمان اسب ، چشم بند زده

بر دهانش پوز بند ، تا نبیند و حرف نزند…

چه آشناست زندگی درشكه چی و اسب هایش…!!!