جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اين روزها همه آدمها درد دارند …

زندگی نکردن

اين روزها همه آدمها درد دارند …
درد پول
درد عشق
درد تنهايي
اين روزها چقدر يادمان ميرود زندگي کنيم !