جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کنار این مردم شاد نمی شوی_حسین پناهی

#تکستدونی Channel : @textdooniir ?

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم
توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم
وای به حال این مردم
نه احترام سرشان می شود
نه توجه
کنار این مردم شاد نمی شوی
فقط تنهایی را بیشتر حس می کنی

حسین پناهی