جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوشـبختی یعنی بعد یه روز مزخرف…

خندودن عشقت

خوشـبختی یعنی بعد یه روز مزخرف
وقتی خسته بیای خونه یکی بهت بگه
نبینم غصه چیزیو بخوری
تا من پیشـتم باید همیشـه بخندی