جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرامش اهالی

ارامش

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما . . .

من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد !!!

این روزها من . . .

خدای سکوت شده ام …

خفقان گرفته ام

تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود…!