جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کوچه های خیس _ عاشقانه

بارونی

کوچه های خیس “حافظـه ی خوبـی” دارند !
می توانی زیرِ تمامِ حرفهایت بزنی
حتی می توانی وجودش را انکار کنی
اما…. یک کوچه پر از خاطرات و نم نمِ باران
کافیست تا بدانی که
هیچ وقت “دروغگـوی خوبـی” نبوده ای ..

عطرها_ بدترین عنصر

دل نوشته

عطرها بی رحم ترین عناصر زمینند!
بی آنکه بخواهی …
تو را می برند تا قعر خاطراتی که
برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی!

 آنا گاوالدا