جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو را در پشت سر رها خواهم کرد !

تو را در پشت سر رها خواهم کرد !

ساده دلانه گمان میکردم
تو را در پشت سر رها خواهم کرد !
در چمدانی که باز کردم، تو بودی
هر پیراهنی که پوشیدم
عطرِ تو را با خود داشت

و تمام روزنامه های جهان
عکس تو را چاپ کرده بودند !
به تماشای هر نمایشی رفتم
تو را در صندلی کنار خود دیدم !
هر عطری که خریدم،
تو مالک آن شدی !
پس کی؟
بگو کی از حضور تو رها میشوم !
مسافر همیشه همسفر من !

نزار قبانی

حضور تو ـ کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

تاثیرِ پروانه‏ ایِ حضور تو در شب‏ هام
همین شمعی‏ ست که دارم می سوزد،
همین عمری ست که دارم از دست می رود،
همین بوی گل
که دارم مست می کند
من از حضور تو در شب‏ هام
پروانه‏ ام…

کامران رسول زاده

عاشق تو می شود_ عاشقانه

عاشق تو می شود....

چنان در من حضور داری
که هرکس مرامی بیند
عاشق تو می شود….!!!

کم دارم حضور تو را

چای

کم دارم حضور تو را

کنار عطر دو چای دارچین

و شب نشینی دو نفره

نا اتنهای شب

و ارام گرفتن در اغوشت

تو را عجیب….

کم اوردام!!!!