جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حضوری با صداقت_نیکی‌ فیروزکوهی

نیکی‌ فیروزکوهی

عبورم ده‌
حضوری با صداقت
آغوشی بی‌ هراس
دست‌هایی‌ مهربان نشانم بده
بگذار در زیستن‌های رخوتناک ما
عشق دوباره فوران کند

نیکی‌ فیروزکوهی