جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ حسین پناهی

حسین پناهی

هیچ گاه دل آنان که بیصدا گریه می کنند را نشکنید
اینها کسی را برای پاک کردن اشکهایشان ندارند…

 حسین پناهی

کنار این مردم شاد نمی شوی_حسین پناهی

#تکستدونی Channel : @textdooniir ?

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم
توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم
وای به حال این مردم
نه احترام سرشان می شود
نه توجه
کنار این مردم شاد نمی شوی
فقط تنهایی را بیشتر حس می کنی

حسین پناهی

دل آنان که بی صدا گریه می کنند _حسین پناهی

حسین پناهی

هیچگاه
دل آنان که بی صدا گریه می کنند را نشکنید …
این ها کسی را برای پاک کردن اشک هایشان ندارند …

حسین پناهی

چه مهمانان بی دردسری هستند مُردگان !

چه مهمانان بی دردسری هستند مُردگان !

چه مهمانان بی دردسری هستند مُردگان !
نه به دستی ظرفی را چرک می کنند
و نه به حرفی دلی را آلوده !
تنها به شمعی قانعند
و اندکی سکوت…

حسین پناهی

مرگ مُردن_حسین پناهی

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده... صادقانه زندگی کنید ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم... - الهی قمشه ای

و مرگ مُردن نیست:
و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست!
من مرده گان بی شماری را دیده ام
که راه می رفتند؛
حرف می زدند؛
سیگار می کشیدند؛
و خیس از باران
انتظار وُ تنهایی را درک می کردند …

حسین پناهی