جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

با هم که قدم میزنیم_ عاشقانه

با هم که قدم میزنی

با هم که قدم میزنیم حسودی اش میشود آفتاب…
چرا که هیچگاه قدم نزده است با ماه!
اما من با ماه زندگی ام قدم زده ام…