جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حتی صمیمی ترین آدم ها هم دچار دو رویی اند…

مارسل پروست

حتی صمیمی ترین آدم ها هم دچار دو رویی اند
و عقیده شان را درباره ی آدمی که حضور دارد بیان نمی کنند
و همین که رفت به زبان می آورند …
مارسل پروست