جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جیک جیک_شمس لنگرودی

جیک جیک

گنجشکان لاف می‌زنند:

جیک جیک جیک جیک

جیک هیچ یک‌شان در نیامد

تو که دور می‌شدی

 

شمس لنگرودی