جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

يک جنگل چوب سادگی را خوردن – سادگی

جنگل سادگی

جنگل فقط ديدني نيست
فقط سوختني نيست
خوردني هم هست
من يک جنگل چوب سادگي ام را خورده ام . . .