جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن….

سیمین دانشور

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛
به رفتن که فکر می کنی
اتفاقی می افتد که منصرف می شوی،
می خواهی بمانی
رفتاری می بینی که انگار باید بروی..!
و این بلاتکلیفی
خودش کلــــــی جـــــــهنم است …

سیمین دانشور