جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسان هست يا خير_مارك تواين

مارك تواين

من نه به رنگ پوست تعصب دارم
نه به طبقه و نه به كيش
تنها چيزی كه به آن اهميت می‌دهم اين است
كه كسی انسان هست يا خير
بالاتر از اين نمی‌توان بود …

مارك تواين