جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق اگرچه حرف ربط نیست….

عشق اگرچه حرف ربط نیست

عشق اگرچه حرف ربط نیست
ربط می‌دهد مرا به تو
شوق را به جان
رنج را به روح
همچنان که باد
خاک را به دشت
ابر را به کوه.

سیدعلی میرافضلی