جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بی‌قرارم _عاشقانه

بی‌قرارم

بی‌قرارم
مثل وقتی مادری با یک شماره،
می‌رود تا باجه‌ها اما سوادش را ندارد ..

سيدسعيد صاحب‌علم

مادرم_ به خاطر من

مادر

مــــادرم
من هرگــــــــــز بهشت را زیر پایــــــــت ندیدم ..

زیــــــــــر پای تــــــــو
آرزوهـــــــــایی بود که از آن گذشــــــــتی، به خاطــــــــر من ..