جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند…

چوپان

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمی درند
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند!

حسین پناهی