جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حیف است خوابیدن وقتی زندگی…

حیف است خوابیدن وقتی زندگی

حیف است خوابیدن
وقتی زندگی
بی رحمانه کوتاه است!
اگر در جهانی دیگر همدیگر را یافتیم
این‌بار بگو دوستم داری…
یا من اول بگویم !
حیف است نگفتن
وقتی زندگی
چنین کوتاه است …