جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند…

ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟
زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می کند؟
ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب
وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می کند؟
سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟
یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد
تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند؟
هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست
خانه من با خیابان ها چه فرقی می کند؟
مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدام
ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟
فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می کند؟

فاضل نظری

من پيوسته از تو گريخته ام…

با بزرگواری تمام حاضري مرا ببخشی..

من پيوسته از تو گريخته ام
و به اتاقم ، کتابهايم ، دوستانِ ديوانه ام
و افکارِ ماليخوليائی ام پناه برده ام
قبول دارم که کلّه شق بودم
اما تو هم همواره فقط در پی اثبات سه چيز بودی :
اول آنکه در اين ارتباط بی تقصيری
دوم آنکه من مقصرم
و سوم ، با بزرگواری تمام حاضري مرا ببخشی..

 فرانتس کافکا

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی…

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی

تو ماه را
بیشتر از همه دوست می‌داشتی
و حالا ماه هر شب
تو را به یاد من می‌آورد
می‌خواهم فراموش‌ات کنم
اما این ماه
با هیچ دستمالی
از پنجره‌ها پاک نمی‌شود!

رسول یونان

چه فرق می‌‌ کند چقدر فاصله ، وقتی‌ رفته باشی‌ …

هیچ کس برای هیچ کس نماند ما هم ...

همیشه گفته ام
چه فرق می‌‌ کند چقدر فاصله ، وقتی‌ رفته باشی‌ …
همیشه گفته ای
رفتن همان قدر دلشوره دارد که ماندن
همیشه گفته ام
هیچ کس برای هیچ کس نبود
همیشه گفته ای
هیچ کس برای هیچ کس نماند
ما هم …

 نیکی‌ فیروزکوهی

زنده‌ام می‌کند آخر، خبر خنده‌ی تو …

زنده‌ام می‌کند آخر، خبر خنده‌ی تو

خبر مرگ مرا هرکسی آورد،
بخند!
..

حسین صیامی