جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست داشتنت _ بی همتا

دل

ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨــﺖ،
ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ !
ﭘــﺎﻳــﺎﻥ ﻧــﺪﺍﺭﺩ !
ﮔــﻮﻳــﯽ ﺑِــﺎﻳﺴﺘــﯽ ﺑــﺮ ﺳــﺎﺣــﻞ ﺍﻗﻴــﺎﻧــﻮﺱ ﻭ
ﻣــﻮﺟﻬــﺎﯼ ﮐــﻮﭼــﮏ ﻭ ﺑــﺰﺭﮒ ﻣﮑــﺮﺭ ﺭﺍ
ﺑــﯽ ﺍﻧﺘﻬــﺎ، ﺑﺸﻤــﺎﺭﯼ . .

سیدعلی صالحی

هزاران امید _عاشقانه

دل

مـرا
.
.
.
هـزار امیـد اسـت و

هـر هـزار تویـی

دلم کوچک است…

نیمکت

دلم کوچک است!
کوچکترازباغچه ی پشت پنجره!
ولی آنقدر جادارد
که برای دوستی که دوستش دارم 
نیمکتی بگذارم برای همیشه…

ساعتم را متوقف کرده ام….

بی تو

ساعتم را متوقف کرده ام
بی کوک , بی باطری
تا حتی هوس یک ثانیه حرکت هم به سرش نزند
گور پدر دقایق
بی تو بودن شمارش نمی خواهد…